Bestuur

Bestuur2020-02-16T04:53:54-03:00

Hoofdbestuur van Strei!

Maisha E. Neus
Maisha E. NeusVoorzitter
Maisha Neus, 32 jaar woonachtig in Paramaribo, Suriname.

Sinds 2017 activist en nadien overgegaan tot het mede oprichten van de politieke organisatie STREI!. Mijn doel is een een wezenlijke bijdrage leveren aan de opbouw van ons geliefd land en herstel van onze collectieve normen en waarden middels integer, transparant, aansprakelijk en eerlijk leiderschap.

A. Gulshan N. A. Alibux
A. Gulshan N. A. AlibuxOndervoorzitter
Phil Soemita Zakarija
Phil Soemita Zakarija
Soemita Zakarija Phil 29 jaar.

Woonachtig in Paramaribo Suriname. Begonnen als activist in het jaar 2016 en sinds oktober 2018 verbonden aan de politieke organisatie STREI. Mijn studieachtergrond is werktuigbouwkundige en accountancy op HBO niveau. Ik ben sinds 3 jaar zelfstandig ondernemer.

Het valt mij op op dat generatie op generatie het moeilijker krijgt in Suriname om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. Vooral na onze onafhankelijkheid van Nederland . Ik wil d.m.v. deze inzet, een actieve bijdrage leveren aan de lotsverbetering van Surinamers.

Door bij politici door te drukken en te bedingen dat er uitmuntend beleid gevoerd moet worden voor het algemeen belang. Toegankelijkheid en gelijke kansen creëren voor iedere burger. Ik besef ook dat wij met zijn allen sterk samen moeten werken aan onze normen en waarden op elk gebied. Daarom ben ik een sterk een voorstander van culturele assimilatie om zodoende begrip en saamhorigheid te brengen in Suriname. Daarom is het van essentieel belang dat Suriname uiteindelijk regeringsleiders plaatst met hoge normen en waarden waar zaken als integriteit en het voeren van goed beleid hoog wordt gehouden om Suriname een betere toekomst te bieden.