Doelstellingen

STREI! zal in de komende jaren betrokkenheid in de samenleving creëren zodat de beweging van substantiële betekenis zal zijn bij de komende verkiezingen van 2020 om zo een dienstbare en meetbare bijdrage te leveren aan de welvaart en het welzijn van alle Surinamers. Dit zal verwezenlijkt worden door steeds de prestaties te leggen langs de lat van ethische codes van principieel zijn en eerlijkheid.

Missie:

STREI! is een politieke beweging die een inclusieve samenleving met een sociaal fundament voorstaat waarin gelijkwaardigheid van alle burgers wordt nagestreefd binnen een positief politiek-economisch raamwerk en ons leefmilieu in balans is met het natuurlijk milieu.

Visie:

STREI! wil werken naar een goede kwaliteit van leven voor elke Surinaamse burger en kan dat bereiken door eerlijke, transparante en meetbare politiekvoering waarin mensen verantwoording afleggen aan elkaar en aan de samenleving.

Kernwaarden:

 • Suriname
 • Transparantie
 • Recht en Wet
 • Economische groei
 • Integriteit

DE 10 DOELSTELLINGEN VAN STREI!

 1. Het realiseren en uitbreiden van politieke inspraak door inzet van alle beschikbare middelen rechtens, ter verwezenlijking van de nationale en internationale doelen van de partij.
 2. Het bevorderen van transparant bestuur en beleid en een cultuur van openheid en verantwoording naar het Surinaamse volk.
 3. Het bevorderen van actief burgerschap op basis van gelijkwaardigheid, gelijke kansen en vertegenwoordiging van alle Surinamers.
 4. Het onderkennen van sociale behoeften en strijden voor sociaal zwakkeren en alle andere groepen die in sociaal opzicht achtergesteld zijn in de samenleving.
 5. Het accepteren, waarderen en respecteren van onze culturele diversiteit en het uitdragen van onze culturele identiteit en nationaliteit.
 6. Zorgdragen voor duurzaam gebruik van de natuur en het milieu.
 7. Tezamen met alle Surinamers werken aan de ontwikkeling van Suriname als een warme, open, gastvrij, veilige en geordende bestemming voor kort en lang verblijf.
 8. Bevorderen van de volksgezondheid door middel van toewijding, het verstrekken van informatie, stimuleren van een bewuste leefstijl.
 9. Vergroten van het sociaal kapitaal door menselijke ontwikkeling te stimuleren.
 10.  Het ontwikkelen en ondersteunen van duurzame en productieve middelen van bestaan, waarbij de toegankelijkheid voor en de betrokkenheid van alle Surinamers belangrijk is.