Huishoudelijk Regelement

’STREI!’ is een politieke beweging die een inclusieve samenleving met een sociaal fundament voorstaat waarin gelijkwaardigheid van alle burgers wordt nagestreefd binnen een positief politiek-economisch raamwerk en ons leefmilieu in balans is met het natuurlijk milieu.

Hier heeft u inzage in het Huishoudelijk Regelement van de politieke partij STREI!

Download hier de volledige Huishoudelijk Regelement van STREI! in PDF formaat.