Commissie van Volks vertegenwoordigende lichamen (CVLL)

13.1 Leden die namens de partij functioneren binnen de Volks vertegenwoordigende lichamen, maken allen deel uit van de commissie van Volks vertegenwoordigende lichamen (CVVL). Het CVVL wordt ingesteld door het Hoofdbestuur en kiest zij uit hun midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een tweede secretaris.

13.2 De CVLL vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht, doch minimaal 1 maal per 2 maanden. De bestuursvergaderingen van het Hoofdbestuur en de RVT dienen te worden bijgewoond door het bestuur van de CVVL.

13.3 Alle leden van de CVLL zijn te allen tijde gehouden om het de visie van de partij, alsmede het partijprogramma uit te dragen, zowel in formele als informele sfeer.