Geldmiddelen

3.1 Het Hoofdbestuur legt rekening en verantwoording af van het door haar gevoerd financieel beleid van de partij in haar totaliteit en presenteert het aan de ALV en dient eveneens op verzoek van de RVT rapportage te doen.

3.2 De bronnen van inkomsten van de partij zijn neergelegd in de statuten. De contributie bedraagt SRD 1,- per maand en derhalve SRD 12,- per jaar, doch zijn het Hoofdbestuur en de RVT bevoegd zulks te wijzigingen. Het Hoofdbestuur en de RVT kunnen beslissen dat leden die zitting hebben in de Volks vertegenwoordigende lichamen een hogere contributie dienen te betalen.

3.3 Het jaarlijks uitstaand positief resultaat wordt te allen tijde gereserveerd voor toekomstige projecten.