Artikel 1: Algemeen

Definities

1.1 In de statuten wordt verstaan onder:

 1. politieke Partij ”STREI!”: de partij;
 2. de algemene ledenvergadering: het hoogste gezagsorgaan van de partij;
 3. het Hoofdbestuur: het orgaan belast met de algehele leiding en uitvoering van het door de RVT uitgestippeld beleid;
 4. de Raad van Toezicht: het orgaan belast met het uitstippelen van het beleid en het houden van toezicht over de uitvoering hiervan door de organen van de partij;

Afkortingen en bijzondere terminologie

1.2 De afkortingen en bijzondere terminologie zijn:

 1. Algemene Ledenvergadering is afgekort als ALV;
 2. Raad van Toezicht is afgekort als RVT;
 3. Huishoudelijk Reglement is afgekort als HR;
 4. Commissie van Volks Vertegenwoordigende Lichamen (CVVL)
 5. ALV-bestuur: Het bestuur dat wordt aangesteld door de ALV en slechts belast is met het organiseren en voorbereiden van de ALV;
 6. Partijstructuren: in de gevallen dat verwezen wordt naar de organen, zijnde de Afdelingen, Onderafdelingen en Kernen tezamen, wordt zulks aangeduid met de Partijstructuren.
 7. Ledenvergadering: De vergadering belegd door de Partijstructuren waarvoor alle leden zijn opgeroepen;
 8. Integriteitscode: Een verklaring die door alle leden dient te worden getekend, waarin de kernwaarden en normen van de partij zijn neergelegd en bevestigen zij hiermee zulks ook na te leven.
Scroll to Top

Stuur een Bericht

Meld je aan voor de STREI! Nieuwsbrief

Van tijd tot tijd verstuurt STREI! diverse nieuwswaardigheden zoals nieuws, persberichten, bekendmakingen en andere updates per e-mail. Wil je op de hoogte blijven? Vul dan je gegevens hieronder in het aanmeldingsformulier.