Artikel 10: Commissies

Kascontrolecommissie

10.1 De RVT benoemt een kascontrolecommissie van minimaal 3 en maximaal 7 personen die leden zijn van de partij, doch geen deel mogen uitmaken van besturen. De kascontrolecommissie heeft een zittingstermijn van 1 jaar en wordt jaarlijks opnieuw gekozen. Zittende personen mogen niet achtereen volgend zitting nemen in de commissie.

10.2 De kascontrole commissie heeft tot taak het onderzoeken en controleren van het financieel beleid gevoerd door alle besturen van de partij. De nader in acht te nemen formaliteiten zijn bij HR bepaald.

De beroepscommissie

10.3 De RVT benoemt een beroepscommissie voor de duur van 5 jaren en heeft tot taak het beslechten van geschillen tussen leden en bestuursleden onderling. De nader in acht te nemen formaliteiten zijn bij HR bepaald.

Scroll to Top

Stuur een Bericht

Meld je aan voor de STREI! Nieuwsbrief

Van tijd tot tijd verstuurt STREI! diverse nieuwswaardigheden zoals nieuws, persberichten, bekendmakingen en andere updates per e-mail. Wil je op de hoogte blijven? Vul dan je gegevens hieronder in het aanmeldingsformulier.