De Integriteitscode

12.1 De kernwaarden, bestaande uit de geschreven en ongeschreven gedragsnormen, waarden en beginselen van de partij, zijn vastgelegd in de Integriteitscode.

12.2 Leden die voorgesteld zijn om geplaatst te worden op de kandidatenlijst voor de verkiezingen, alsmede alle leden die zitting nemen in de Volks vertegenwoordigende lichamen namens de partij zijn verplicht de integriteitscode te ondertekenen en na te leven.